BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 11/09/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 23,329

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 11/09/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 11/09/2018 <BR>- ĐỒNG TIỀN TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI RƠI XUỐNG MỨC THẤP NHẤT TRONG 17 <BR>- CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC YÊU CẦU KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ TÍN DỤNG VÀO BẤT ĐỘNG SẢN <BR>- CÒN CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?