BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 13/09/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,989

13/09/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 13/09/2018

Những tin tức chính có trong Bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 13/09/2018 <BR>- TƯƠNG LAI VIỆC LÀM TẠI ASEAN TRONG CMCN 4.0 <BR>- CÁC BIỆN PHÁP CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG NGỪA DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI <BR>- VƯỢT LONDON, NEW YORK TRỞ THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH HẤP DẪN NHẤT THẾ GIỚI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?