BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 14/09/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 13,377

14/09/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 14/09/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 14/09/2018 <BR>- TÀI SẢN GIỚI SIÊU GIÀU MẤT 99 TỶ USD TỪ ĐẦU NĂM 2018  <BR>- CHÍNH PHỦ YÊU CẦU CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GIỮ BÍ MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG <BR>- VIỆC CHUYỂN ĐỔI 60 TRIỆU THUÊ BAO 11 SỐ THÀNH 10 SỐ GÂY KHÔNG ÍT KHÓ KHĂN CHO NGƯỜI DÙNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?