BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 19/09/2018

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 15,383

26/09/2018

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 19/09/2018

Những tin tức chính có trong bản tin Dòng Chảy Của Tiền trưa ngày 19/09/2018 <BR>- ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC LÀ CHÌA KHÓA KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CHẬM CỔ PHẦN HÓA <BR>- VISA VÀ MASTERCARD CHI 6,2 TỶ USD DÀN XẾP VỤ KIỆN VỀ PHÍ QUẸT THẺ <BR>- CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ-TRUNG NGÀY CÀNG LEO THANG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?