BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU 02/01/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,360

03/01/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU 02/01/2019

- THU NGÂN SÁCH CẢ NĂM 2018 VƯỢT 1,42 TRIỆU TỶ ĐỒNG<BR>- NHIỀU QUỸ ĐẦU TƯ MẠNH TAY CHI TIỀN CHO LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ<BR>- HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SUY GIẢM TẠI CHÂU Á

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?