BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 09/01/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,404

09/01/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 09/01/2019

- THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: NỢ XẤU ĐÃ GIẢM MẠNH SAU KHI XỬ LÝ 900.000 TỶ ĐỒNG<BR>- MỤC TIÊU KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT THANH TOÁN Ở ĐÔ THỊ LIỆU CÓ KHẢ THI?<BR>- EU LO NGẠI NGÂN SÁCH HỤT TRẦM TRỌNG NẾU XẢY RA BREXIT KHÔNG THỎA THUẬN (BAR)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?