BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA 18/01/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,336

18/01/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA 18/01/2019

- THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: VIỆT NAM CÓ NHIỀU LỢI THẾ ĐỂ BẮT KỊP VỚI DÒNG CHẢY CHÍNH KINH TẾ SỐ<BR>- CIEM: CẦN SỚM CÔNG BỐ KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ<BR>- GIỚI CHỨC MỸ XEM XÉT GỠ BỎ THUẾ QUAN CHO TRUNG QUỐC (BAR)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?