BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 09/01/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,270

09/01/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 09/01/2019

- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC MUA LƯỢNG LỚN NGOẠI TỆ TỪ ĐẦU NĂM 2019<BR>- NHÀ ĐẦU TƯ LỚN ĐƯỢC HƯỞNG LỢI KHI BỎ SÀN PHÍ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN<BR>- WORLD BANK HẠ DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TOÀN CẦU (BAR)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?