BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 15/01/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,218

15/01/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 15/01/2019

- CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM  2019 CẨN TRỌNG NHƯNG KHÔNG QUÁ BI QUAN <BR>- KIỂM TOÁN NĂM 2019: GIẢM 20% CUỘC KIỂM TOÁN, CHÚ TRỌNG VÀO DỰ ÁN LỚN <BR>- PHÁP CHUẨN BỊ TỔ CHỨC TRANH LUẬN TOÀN QUỐC ĐỂ TÌM CÁC GIẢI PHÁP CHO NỀN KINH TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?