BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 24/01/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,362

24/01/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 24/01/2019

- NHNN: KHÔNG ĐỂ VỐN VÀO TIÊU DÙNG CHỆCH HƯỚNG <BR>- NỚI ROOM NGOẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: CẦN GIẢI PHÁP DÀI HẠN CỦA NHIỀU BỘ NGÀNH <BR>- DAVOS 2019: LÃNH ĐẠO CÁC NƯỚC KÊU GỌI BẢO VỆ TỰ DO THƯƠNG MẠI VÀ CƠ CHẾ ĐA PHƯƠNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?