BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 28/10/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,406

Ngày đăng: 28/10/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN NGÀY 28/10/2019

- UBKT: CẦN CÓ LỘ TRÌNH CHO VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN VỀ NHNN
- ĐBQH: PHẢI CÓ GIÁM SÁT CỤ THỂ ĐỐI VỚI QUYỀN TRUY CẬP DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
- WB: CHỈ SỐ TIẾP CẬN TÍN DỤNG CỦA VIỆT NAM THUỘC TOP 25 TRÊN THẾ GIỚI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?