BỘ KH&ĐT: KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ CÓ NHIỀU BƯỚC PHÁT TRIỂN TÍCH CỰC

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,364

Ngày đăng: 15/10/2019

BỘ KH&ĐT: KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ CÓ NHIỀU BƯỚC PHÁT TRIỂN TÍCH CỰC

Kinh tế tập thể sau 15 năm đổi mới, phát triển theo Nghị quyết TW 5 khóa IX đến nay đã không ngừng tăng về số lượng và chất lượng, đóng góp cho GDP cả nước trên 30% trong năm 2018. Đây là những kết quả được Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đưa ra trong Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?