CẢI THIỆN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG SẼ GIA TĂNG CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,277

Ngày đăng: 09/10/2019

CẢI THIỆN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG SẼ GIA TĂNG CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG

Liên quan đến những giải pháp để tăng chất lượng tăng trưởng, duy trì sự tăng trưởng bền vững. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó, đáng chú ý là năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn yếu kém so với nhiều quốc gia trong khu vực, cũng như những biến động bởi tình hình kinh tế thế giới trong thời gian gần đây.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?