CẦN PHÁT TRIỂN HTX NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI ĐỂ HỘI NHẬP CÙNG THẾ GIỚI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,368

Ngày đăng: 15/10/2019

CẦN PHÁT TRIỂN HTX NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI ĐỂ HỘI NHẬP CÙNG THẾ GIỚI

Nhằm phấn đấu đưa kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể trở nên vững chắc hơn nữa, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đề nghị các bộ ngành, địa phương thực hiện theo phương châm '3 đồng hành, 5 hỗ trợ' đối với khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX, như đối với doanh nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?