CHÍNH PHỦ KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP THAM GIA MÔ HÌNH KINH DOANH IB

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,782

Ngày đăng: 09/10/2019

CHÍNH PHỦ KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP THAM GIA MÔ HÌNH KINH DOANH IB

Inclusive Business còn gọi là kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp (gọi tắt là IB) là một chính sách quan trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, Tại khu vực ASEAN, Chính phủ nhiều nước, trong đó có Việt Nam, khuyến khích và tạo điều kiện các doanh nghiệp tham gia mô hình kinh doanh IB.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?