ĐBQH: CẦN CÓ GIÁM SÁT CỤ THỂ ĐỐI VỚI QUYỀN TRUY CẬP DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,094

Ngày đăng: 28/10/2019

ĐBQH: CẦN CÓ GIÁM SÁT CỤ THỂ ĐỐI VỚI QUYỀN TRUY CẬP DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?