KTNN: ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN CÓ QUYỀN KIỆN KHỞI TIỆN NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI KẾT LUẬN

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,886

Ngày đăng: 28/10/2019

KTNN: ĐỐI TƯỢNG KIỂM TOÁN CÓ QUYỀN KIỆN KHỞI TIỆN NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI KẾT LUẬN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?