NHIỀU Ý KIẾN TRÁI CHIỀU VỀ DỰ THẢO ĐƯA “DỊCH VỤ ĐÒI NỢ” VÀO DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,215

Ngày đăng: 09/10/2019

NHIỀU Ý KIẾN TRÁI CHIỀU VỀ DỰ THẢO ĐƯA “DỊCH VỤ ĐÒI NỢ” VÀO DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

Trong dự thảo mới nhất của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp có nội dung đưa ngành "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều xung quanh dự thảo này. Ghi nhận của phóng viên bản tin Dòng chảy của tiền!

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?