UBKT: CẦN CÓ LỘ TRÌNH CHO VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN VỀ NHNN

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,172

Ngày đăng: 28/10/2019

UBKT: CẦN CÓ LỘ TRÌNH CHO VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN VỀ NHNN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?