UBTVQH: CẦN XEM LẠI QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ HỘ KINH DOANH TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,460

Ngày đăng: 16/10/2019

UBTVQH: CẦN XEM LẠI QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ HỘ KINH DOANH TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

Và trong Sáng nay, trong phiên họp thứ 38, đại diện CHính phủ đã trình bày tờ trình dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Qua đó, đa số thành viên của UBTVQH đều đồng tình về sự cần thiết của dự thảo này. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung trong dự thảo cần phải xem xét, đánh giá và lấy ý kiến từ các đối tượng được áp dụng tại các quy định. Đặc biệt đối với quy định đưa hộ kinh doanh vào trong dự thảo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?