UBTVQH: CHÍNH PHỦ CẦN CÓ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,886

Ngày đăng: 16/10/2019

UBTVQH: CHÍNH PHỦ CẦN CÓ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG

Cũng tại phiên họp thứ 38 này, UBTVQH đánh giá, nền kinh tế của Việt Nam vẫn là một bức tranh sáng không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Khi đây là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành 12/12 chỉ tiêu mà Quốc hội giao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?