BỘ TÀI CHÍNH: CHÚ TRỌNG THANH, KIỂM TRA DN ĐIỆN, XĂNG DẦU, BẤT ĐỘNG SẢN

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,918

Ngày đăng: 20/11/2019

BỘ TÀI CHÍNH: CHÚ TRỌNG THANH, KIỂM TRA DN ĐIỆN, XĂNG DẦU, BẤT ĐỘNG SẢN

Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các đơn vị của ngành tài chính tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro lớn, DN hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, nợ đọng thuế lớn. Đặc biệt, chú trọng đối với các DN kinh doanh xăng dầu, điện lực, kinh doanh bất động sản,…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?