CHÍNH PHỦ CẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 13,297

Ngày đăng: 08/11/2019

CHÍNH PHỦ CẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA

Theo Báo cáo “Bức tranh khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam 2019” của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade), Việt Nam hiện đang đứng thứ 3 Đông Nam Á, về số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, việc ứng dụng KHCN và khởi nghiệp còn chưa thực sự được đẩy mạnh. Vì vậy, Chính phủ đã đặt ra mực tiêu, thời gian tới, Việt Nam cần phải có một bước chuyển đổi, về mặt chiến lược để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển khởi nghiệp sáng tạo; xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?