ĐBQH: CHƯA CẦN THIẾT ĐƯA HỘ KINH DOANH VÀO DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,253

Ngày đăng: 18/11/2019

ĐBQH: CHƯA CẦN THIẾT ĐƯA HỘ KINH DOANH VÀO DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI

tại buổi thảo luận Cho ý kiến đối với dự án Luật doanh nghiệp sửa đổi, đa số đại biểu đều tán thành về sự cần thiết của việc ban hành Luật này. Tuy nhiên để cụ thế hoá và sát với thực tế, một số đại biểu các tỉnh cũng đưa ra các đánh giá và ý kiến đề nghị cân nhắc, chỉnh sửa thêm. Trong đó, nội dung đưa hộ kinh doanh vào dự án Luật lần này chưa được các ĐBQH ủng hộ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?