TỔNG CỤC THỐNG KÊ: GIÁ THỊT LỢN CÓ THỂ ĐẨY LẠM PHÁT TĂNG 0,75% TRONG THÁNG 11

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 12,285

Ngày đăng: 20/11/2019

TỔNG CỤC THỐNG KÊ: GIÁ THỊT LỢN CÓ THỂ ĐẨY LẠM PHÁT TĂNG 0,75% TRONG THÁNG 11

Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, CPI của Việt Nam trong tháng 11 có thể tăng 0,8 - 1% so với một tháng trước đó, đặc biệt, riêng giá thịt lợn được cho là đã tác động đến mức tăng CPI là 0,75%. Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê, giá thịt lợn đã tăng gần 19% so với một năm trước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?