TRUNG QUỐC: MỸ ĐÃ NHẤT TRÍ DỠ THUẾ QUAN ĐỂ ĐI ĐẾN THỎA THUẬN CUỐI CÙNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,855

Ngày đăng: 08/11/2019

TRUNG QUỐC: MỸ ĐÃ NHẤT TRÍ DỠ THUẾ QUAN ĐỂ ĐI ĐẾN THỎA THUẬN CUỐI CÙNG

: Liên quan đến đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo Bộ thương mại Trung Quốc, nước này và Mỹ đã nhất trí dỡ dần thuế quan bổ sung đã áp lên hàng hóa của nhau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?