BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIÊN NGÀY 06/12/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,266

Ngày đăng: 06/12/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIÊN NGÀY 06/12/2019

- CPI CUỐI NĂM BẬT TĂNG CAO, GÂY ÁP LỰC LÊN LẠM PHÁT - CIEM: DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1 SẢN PHẨM PHẢI "CÕNG" 5 LOẠI CHI PHÍ - THƯƠNG MẠI CỦA MỸ THÁNG 10/2019 XUỐNG MỨC THẤP NHẤT TRONG 16 THÁNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?