BỘ KH&ĐT: VIỆT NAM ĐẦU TƯ HƠN 458 TRIỆU USD RA NƯỚC NGOÀI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,306

Ngày đăng: 02/12/2019

BỘ KH&ĐT: VIỆT NAM ĐẦU TƯ HƠN 458 TRIỆU USD RA NƯỚC NGOÀI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?