BỘ TÀI CHÍNH: CẦN CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT, ỔN ĐỊNH GIÁ CẢ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,971

Ngày đăng: 20/12/2019

BỘ TÀI CHÍNH: CẦN CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT, ỔN ĐỊNH GIÁ CẢ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 03 về việc “Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020”. Trong đó, đã giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, nhằm chủ động kiểm soát, ổn định giá cả thị trường dịp tết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?