BỘ TÀI CHÍNH: QUY MÔ CỦA MỘT MÃ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐÃ TĂNG LÊN 10.000 - 12.000 TỶ ĐỒNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,884

Ngày đăng: 10/12/2019

BỘ TÀI CHÍNH: QUY MÔ CỦA MỘT MÃ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐÃ TĂNG LÊN 10.000 - 12.000 TỶ ĐỒNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?