CHÍNH PHỦ: SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DN CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,036

Ngày đăng: 03/12/2019

CHÍNH PHỦ: SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DN CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến để xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến Nghị định số 20 năm 2017 của Chính phủ , về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?