CIEM: DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT MỘT SẢN PHẨM SẼ "CÕNG" 5 LOẠI CHI PHÍ

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,022

Ngày đăng: 06/12/2019

CIEM: DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT MỘT SẢN PHẨM SẼ "CÕNG" 5 LOẠI CHI PHÍ

Hiện nay, doanh nghiệp sản xuất một sản phẩm sẽ phải "cõng" 5 loại chi phí, gây ra những tác động bất lợi đối với chính doanh nghiệp. Đây là khẳng định mà Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương CIEM mới đưa ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?