CỤC AN TOÀN THÔNG TIN: NGÂN HÀNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỤC TIÊU CỦA TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,407

Ngày đăng: 03/12/2019

CỤC AN TOÀN THÔNG TIN: NGÂN HÀNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỤC TIÊU CỦA TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông), cùng với sự bùng nổ của công nghệ 4.0, những lổ hổng bảo mật và gây mất an toàn ngày càng gia tăng với tốc độ khoảng 300% mỗi năm. Và trong các cuộc tấn công này, ngân hàng là một trong những đích ngắm thường xuyên của tội phạm mạng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?