MỸ MEXICO VÀ CANADA CHÍNH THỨC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH USMCA

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,964

Ngày đăng: 11/12/2019

MỸ MEXICO VÀ CANADA CHÍNH THỨC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH USMCA

Liên quan đến đàm phán về thương mại. Mỹ, Mexico và Canada vừa ký một thỏa thuận hoàn tất Hiệp định Thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada (USMCA). Đây là nỗ lực chung của 3 nước sau hơn 2 năm đàm phán cam go, đồng thời mở đường cho việc phê chuẩn ở mỗi nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?