NĂM 2020 ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ SẼ LÀ MỘT NĂM THANH LỌC CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 23,633

Ngày đăng: 20/12/2019

NĂM 2020 ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ SẼ LÀ MỘT NĂM THANH LỌC CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Tỷ trọng nguồn vốn rót vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản hiện đứng thứ hai, chiếm gần 30% tổng dư lượng đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tư vào Việt Nam. Vì vậy, Tại Diễn đàn "Xu thế dòng tiền vào vào bất động sản 2020", giới chuyên môn đã đưa ra nhận định NĂM 2020, thị trường bất động sản dù có những thách thức nhất định, nhưng sẽ vẫn phát triển ổn định khi đang hấp dẫn nguồn vốn ngoại.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?