NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI CẤP CAO LẦN ĐẦU SAU 3 NĂM

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,950

Ngày đăng: 17/12/2019

NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI CẤP CAO LẦN ĐẦU SAU 3 NĂM

Lần dầu tiên sau 3 năm, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành đàm phán thương mại cấp cao kéo dài hơn 10h đồng hồ tại Tokyo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?