THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VIỆT HƯỚNG TỚI SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,416

Ngày đăng: 18/12/2019

THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VIỆT HƯỚNG TỚI SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến sản xuất và tiêu dùng bền vững. Giới chuyên môn cũng đánh giá, cũng đã có nhiều dự án thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp công nghiệp đã được quan tâm hơn. Tuy nhiên, mô hình này cần phải được nhân rộng hơn nữa trong cộng đồng doanh nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?