TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM: KHÔNG ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG NỢ LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 11,195

Ngày đăng: 03/12/2019

TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM: KHÔNG ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG NỢ LƯƠNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cần bảo đảm đời sống cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương của người lao động trong dịp Tết Canh Tý 2020. Đây là một trong những nội dung nổi bật mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra mới đây.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?