TỔNG TÀI SẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VƯỢT 12 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,434

Ngày đăng: 06/12/2019

TỔNG TÀI SẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VƯỢT 12 TRIỆU TỶ ĐỒNG

TRÊN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ, Theo cập nhật mới nhất, tính đến hết Quý 3 vừa qua, tổng tài sản của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam đã vượt 12 triệu tỷ đồng, tăng 8,48% so với đầu năm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?