WORLD BANK: VIỆT NAM CẦN THẬN TRỌNG TRƯỚC NHỮNG RỦI RO ĐẾN TỪ BÊN NGOÀI

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,237

Ngày đăng: 18/12/2019

WORLD BANK: VIỆT NAM CẦN THẬN TRỌNG TRƯỚC NHỮNG RỦI RO ĐẾN TỪ BÊN NGOÀI

Theo World Bank, bên cạnh những bước tiến đạt được, Việt Nam vẫn cần cẩn trọng với những rủi ro và thách thức từ bên ngoài. Ghi nhận của phóng viên bản tin Dòng chảy của tiền.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?