BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 11/02/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,426

Ngày đăng: 11/02/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 11/02/2019

- TỶ GIÁ TRUNG TÂM TĂNG VỌT NGÀY ĐẦU NĂM MỚI
- SẼ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BHXH
- WTO CHO PHÉP HÀN QUỐC ÁP THUẾ TRẢ ĐŨA MỸ 85 TRIỆU USD/NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?