BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 11/02/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,328

11/02/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 11/02/2019

- TỶ GIÁ TRUNG TÂM TĂNG VỌT NGÀY ĐẦU NĂM MỚI <BR> - SẼ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BHXH <BR> - WTO CHO PHÉP HÀN QUỐC ÁP THUẾ TRẢ ĐŨA MỸ 85 TRIỆU USD/NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?