BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 20/02/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,308

20/02/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 20/02/2019

- TỶ GIÁ TRUNG TÂM TIẾP TỤC GIẢM PHIÊN THỨ 3 LIÊN TIẾP <BR>- THỐNG KÊ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT NHẰM PHẢN ÁNH SÁT HƠN THỰC TIỄN <BR>- VỐN HOÁ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRUNG QUỐC TĂNG GẦN 1.000 TỶ USD TRONG 2 THÁNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?