BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 21/02/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,290

21/02/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 21/02/2019

- VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN NHNN : CẦN TÍNH TOÁN THU THUẾ FACEBOOK VÀ GOOGLE <BR>- VỐN HOÁ CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU TĂNG 9.000 TỶ USD KỂ TỪ ĐẦU NĂM <BR>- TRUNG QUỐC TIẾP TỤC VAY NỢ NHẰM HẠN CHẾ SUY THOÁI KINH TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?