BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 01/02/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,794

Ngày đăng: 01/02/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 01/02/2019

- PHÍ ĐỔI TIỀN MỚI NGÀY CÀNG TĂNG NHỮNG NGÀY ÁP TẾT
- THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ DẦU CÓ 1 THÁNG KHỞI SẮC
- EU CÁO BUỘC 8 NGÂN HÀNG THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?