BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 20/02/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,216

20/02/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 20/02/2019

- GIỚI ĐẦU TƯ PHẢN ỨNG KHI BỊ THU QUÁ NHIỀU PHÍ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH <BR>- BỘ TÀI CHÍNH: THUẾ NHẬP KHẨU DẦU THÔ VÀ MỘT SỐ MẶT HÀNG KHOÁNG SẢN CÓ THỂ GIẢM VỀ 0% <BR>- CẢNH SÁT ITALY TỊCH THU 700 TRIỆU USD TÀI SẢN SAU VỤ ĐIỀU TRA VỀ GIAN LẬN BÁN KIM CƯƠNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?