BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA 14/03/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,188

14/03/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA 14/03/2019

- TIẾP TỤC SIẾT TÍN DỤNG CHẢY VÀO BẤT ĐỘNG SẢN: CƠ HỘI THANH LỌC DOANH NGHIỆP<BR> - CHỦ TỊCH QUỐC HỘI YÊU CẦU VIỆC MIỄN TIỀN NỢ THUẾ PHẢI NÊU RÕ TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ<BR>- ĐỒNG BẢNG ANH TĂNG MẠNH NHẤT GẦN 2 NĂM SAU CUỘC BỎ PHIẾU VỀ BREXIT KHÔNG THOẢ THUẬN (Bar)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?