BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 08/03/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,350

Ngày đăng: 08/03/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 08/03/2019

- MOODY'S: KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG TĂNG NHANH NHỜ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT
- ĐỒNG USD HƯỚNG ĐẾN MỨC ĐỈNH 4 THÁNG
- KINH TẾ SỐ CẦN ĐỘNG LỰC DẪN DẮT (bar)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?