BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/03/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,218

Ngày đăng: 12/03/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN TRƯA NGÀY 12/03/2019

- PHÓ THỦ TƯỚNG: KHÔNG ĐỂ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC ĐẾN NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG
- NHIỀU Ý KIẾN TRÁI CHIỀU VỀ VIỆC CÓ NÊN BỔ DUNG THẨM QUYỀN XỬ LÝ TRONG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
- BLOOMBERG: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TOÀN CẦU CHẬM NHẤT 10 NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?