BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 02/04/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,275

02/04/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 02/04/2019

- ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT CHỨNG KHOÁN (SỬA ĐỔI) <BR>- FTSE RUSSELL ĐÁNH GIÁ TTCK VIỆT NAM “KÉM TÍCH CỰC” Ở MỘT SỐ TIÊU CHÍ <BR>- S&P CẢNH BÁO CÓ THỂ HẠ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DÀI HẠN CỦA ANH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?