BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 05/04/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,460

Ngày đăng: 05/04/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 05/04/2019

- BỘ TÀI CHÍNH: TỔNG THU NGÂN SÁCH QUÝ I/2019 THẶNG DƯ
- VAMC ĐÃ XỬ LÝ 190.000 TỶ ĐỒNG NỢ XẤU
- CỔ PHIẾU LAO DỐC, ÔNG CHỦ TESLA MẤT 1 TỶ USD CHỈ TRONG 2 PHÚT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?