BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 05/04/2019

Chuyên mục: DÒNG CHẢY CỦA TIỀN | Lượt xem : 10,277

05/04/2019

BẢN TIN DÒNG CHẢY CỦA TIỀN CHIỀU NGÀY 05/04/2019

- BỘ TÀI CHÍNH: TỔNG THU NGÂN SÁCH QUÝ I/2019 THẶNG DƯ <BR>- VAMC ĐÃ XỬ LÝ 190.000 TỶ ĐỒNG NỢ XẤU <BR>- CỔ PHIẾU LAO DỐC, ÔNG CHỦ TESLA MẤT 1 TỶ USD CHỈ TRONG 2 PHÚT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?